Đầu độc: Sự thật bẩn thỉu về thực phẩm

(Poisoned: The Dirty Truth About Your Food)

Nội dung
Qua các cuộc phỏng vấn hé lộ thông tin với các chuyên gia và gia đình nạn nhân, bộ phim tài liệu hấp dẫn này xem xét vấn đề về bệnh gây chết người do thực phẩm ở Hoa Kỳ.