Điều Tuyệt Nhất Trong Tôi

(The Best of Me)

Nội dung
Một cặp bạn học cũ thời trung học gặp lại nhau sau nhiều năm khi họ trở về thăm quê hương nhỏ bé của mình.