Dinosaur Love: Tình Yêu Khủng Long

(Dinosaur Love)

Nội dung
Một tình yêu tình cờ khiến một anh chàng khó tính như "Dino" gặp được ý chung nhân "Lack". Mặc dù tên của anh ấy có nghĩa là "tình yêu