Đôi tay thiên phú: Chuyện về Ben Carson

(Gifted Hands: The Ben Carson Story)

Nội dung
Dựa trên câu chuyện có thật, bộ phim này xoay quanh cuộc đấu tranh của Ben Carson để vượt qua muôn vàn trở ngại nhằm nghiên cứu y học và cứu người ở bệnh viện Johns Hopkins.