Ladies First: Câu chuyện về phụ nữ trong hip-hop

(Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop)

Nội dung
Trong loạt phim tài liệu tôn vinh người tiên phong và thay đổi cuộc chơi, rapper, cây viết và chuyên gia hé lộ chi tiết về ảnh hưởng của phụ nữ đối với âm nhạc và văn hóa hip-hop.