Love Forecast

(Love Forecast)

Nội dung
Bất cứ khi nào giáo viên tiểu học Kang Joon-soo yêu, anh ấy luôn cống hiến quá nhiều cho mối quan hệ. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, cuối cùng anh ta lại trở thành người bị bạn gái bỏ rơi. Joon-soo đã là bạn 18 năm với Kim Hyun-woo, một nhà dự báo thời tiết có vẻ đẹp trái ngược với miệng lưỡi hóm hỉnh và tính cách hung hăng.