Nhà Kinh Hoàng

(The Scarehouse)

Nội dung
Khi hai người bạn mở một ngôi nhà vui nhộn Halloween vào Đêm Quỷ, tất cả đều vui vẻ và trò chơi cho đến khi những người chị em nữ sinh trước đây của họ bắt đầu đến. Sáu chị em này phải đối mặt với quá khứ của họ khi màn đêm vượt khỏi tầm kiểm soát.