Phòng Khám Tử Thần

(Fear Clinic)

Nội dung
Một bác sĩ làm việc để chữa trị cho những bệnh nhân mắc chứng ám ảnh tê liệt bằng cách đặt họ vào bên trong phát minh của mình để gây ra và kiểm soát ảo giác.