Thảm Họa Nhân Loại

(Zodiac)

Nội dung
Thảm họa toàn cầu bắt đầu xảy ra sau khi các nhà khảo cổ khai quật được một hiện vật chiêm tinh 2.000 năm tuổi. Một nhà khoa học lừa đảo là chìa khóa để giải mã cổ vật nhằm ngăn chặn ngày tận thế.