Thầm Lặng

(The Quiet Ones)

Nội dung
Một giáo sư và các sinh viên của mình thực hiện một thí nghiệm nguy hiểm khiến một phụ nữ trẻ mất đi sự tỉnh táo.