Thánh giả vô song – Con đường mà nhân viên văn phòng chọn để sinh tồn ở dị giới

(The Great Cleric)

Nội dung

Thần Vận mệnh đã thua vị thần của thế giới khác trong trò chơi đánh bạc, vì vậy anh ta phải chuyển mười linh hồn đến một thế giới khác, và tôi—— đã được Chúa chọn.