Thế Giới Dị Nhân

(The Outcast)

Nội dung
Một thế giới những người có khả năng dị biến tìm về bản ngã của mình, này em tự viết, chừng nào có giới thiệu hay hơn em cập nhật lại