Thời gian gọi tên em

(A Time Called You)

Nội dung
Một người phụ nữ đau buồn xuyên không về năm 1998 rồi gặp một chàng trai giống với người yêu quá cố của cô đến mức khó tin.