Zom 100: 100 điều cần làm trước khi trở thành thây ma

(Zom 100: Bucket List of the Dead)

Nội dung
Bị sếp chèn ép và phải làm việc suốt ngày đêm, anh chẳng khác gì một "cỗ máy làm việc". Nhưng rồi đại dịch thây ma rốt cuộc lại giúp anh cảm thấy mình đang sống!